Ceník laboratorních prací

Název bez DPH %DPH Celkem
...............................................................................................................................................................................
Převzetí, evidence a skartace vzorku 35.00 21% 42.00
Homogenizace nesoudržné zeminy 75.00 21% 91.00
Homogenizace soudržné zeminy 100.00 21% 121.00
Atterbergovy meze 424.00 21% 513.00
Prostý tlak zeminy v triaxiální komoře 680.00 21% 823.00
Příprava frakce a vlhkosti u nesoudržné zeminy 215.00 21% 258.00
Příprava frakce a vlhkosti u soudržné zeminy 292.00 21% 353.00
Zhutnění energií Proctor standard 115.00 21% 139.00
Zhutnění statické ( lisem ) 92.00 21% 110.00
Zhutnění energií Proctor modifikovaný 120.00 21% 144.00
Vlhkost ( ČSN 72 1012 ) 53.00 21% 64.00
Vlhkost nestandardní 65.00 21% 78.00
Zrnitost pouze hustoměrovou zkouškou 310.00 21% 372.00
Zrnitost - suchý vzorek na sítech od 0,063 mm 412.00 21% 494.00
Zrntost - promývaná síta od 0,063 mm 480.00 21% 576.00
Zrnitost - promývaná síta + hustoměr 723.00 21% 868.00
Index plasticity ( mez tekutosti 1 bodově ) 405.00 21% 490.00
Index plasticity ( mez tekutosti 4 bodově ) 439.00 21% 531.00
Mez plasticity 190.00 21% 230.00
Mez tekutosti ( 1 bodově ) 215.00 21% 260.00
Mez tekutosti ( Vasiljev ) 155.00 21% 188.00
Obsah organických látek ( oxidim, titrace) 230.00 21% 278.00
Ztráta žíháním při 400°C 217.00 21% 263.00
Ztráta žíháním při 800°C 330.00 21% 399.00
Obsah uhličitanů ( Jankovým vápnoměrem ) 155.00 21% 188.00
Smrštitelnost kubická ( ASTM ) 216.00 21% 261.00
Smrštitelnost lineární 350.00 21% 424.00
Ekvivalent písku ( ČSN 72 1173 ) 152.00 21% 184.00
Bobtnavost ( v edometru ) 380.00 21% 460.00
Zdánlivá hustota pevných částic 240.00 21% 290.00
Objemová hmotnost ( vlhká + vysušená ) 98.00 21% 119.00
Objemová hmotnost parafinovou meodou 115.00 21% 139.00
Penetrační zkouška ( ručním penetrometrem - 5 vpichů ) 40.00 21% 48.00
Propustnost zeminy pro radon 700.00 21% 847.00
Empirické stanovení propustnosti (ze zrnitostí) 55.00 21% 67.00
Klasifikační rozbor porušeného vzorku
( vlhkost, zrnitostní rozbor, mez plasticity a tekutosti, propustnost )
1186.00 21% 1435.00
Klasifikační rozbor neporušeného vzorku
( objemová hmotnost, vlhkost, zrnitostní rozbor, mez plasticity a tekutosti, propustnost )
1510.00 21% 1827.00
Zhutnitelnost - Proctor standard do 5 bodů 1160.00 21% 1404.00
Proctor standard - další bod 160.00 21% 194.00
Zhutnitelnost - Proctor modifikovaný 1580.00 21% 1912.00
Maximální a minimální ulehlost 1300.00 21% 1573.00
CBR - hutněný vzorek  680.00 21% 823.00
CBR - saturovaný vzorek ( původní ČSN ) 1485.00 21% 1797.00
CBR - na neporušeném vzorku 551.00 21% 667.00
Stlačitelnost bez rekonsolidace ( 5 stupňů ) 940.00 21% 1137.00
Stlačitelnost rekonsolidovaná ( do 5 stupňů ) 1122.00 21% 1358.00
Stlačitelnost - další stupeň 95.00 21% 115.00
Časový součinitel stlačování - 1 stupeň 270.00 21% 327.00
Prosedavost 510.00 21% 617.00
Rovnovážné objemové hmonosti 915.00 21% 1107.00
Krabicová smyková zkouška ( rychlá - do 2 hodin ) 1144.00 21% 1384.00
Krabicová smyková zkouška ( 8-24 hodin ) 2253.00 21% 2726.00
Residuální pevnost reverzní smykovou zkouškou 4180.00 21% 5058.00
Příprava horninových nepravidelných tělísek 69.00 21% 83.00
Vyřezání krychle ze skalní horniny 75.00 21% 91.00
Řezání vrtného jádra skalní horniny na tělíska 64.00 21% 77.00
Dobrušování zkušebního tělíska - 2 plochy 47.00 21% 57.00
Prostý tlak ( zemina ) do průměru 80 mm 103.00 21% 125.00
Prostý tlak ( zemina ) do průměru 80 mm s grafem 253.00 21% 306.00
Pevnost drcením nepravidelných skalních úlomků 185.00 21% 224.00
Pevnost krychelná ( 5x5x5 cm ) 78.00 21% 94.00
Triaxiální smyková zkouška typ UU průměr do 80 mm 1151.00 21% 1393.00
Pevnost na jádře 78.00 21% 94.00
Propustnost nesoudržné jenmozrnné zeminy 594.00 21% 719.00
Propustnost nesoudržné hrubozrnné zeminy 649.00 21% 785.00
Propustnost soudržné jemnozrnné zeminy 2530.00 21% 3061.00
Agresivita zemního prostředí 480.00 21% 581.00
Stavební rozbor vody ( agresivita ) 630.00 21% 762.00
Stanovení nepolárních látek ve vodě ( celkové ) 506.00 21% 612.00
Zhotovení výbrusu pro petrografii 430.00 21% 520.00