Profil firmy Geotechnický servis

Firma   Geotechnický servis  funguje od roku 1992 a vznikla z rozpadlých laboratoří n.p. Geoindustria. Firma byla postupně budovaná tak, aby pokrývala požadavky na laboratorní práce pro zakládání staveb.

         V současné době můžeme provádět zkoušky popisných vlastností zemin – vlhkosti, objemové hmotnosti,  zdánl. hustoty pevných částic, konzistenční meze, stanovení uhličitanů, organických látek (titračně i žíháním), smrštitelnosti, ekvivalent písku, relativní ulehlost, zhutnitelnost Proctor standard i modifikovaný a zkoušku poměru únosnosti  CBR.

Z mechanických zkoušek provádíme stanovení stlačitelnosti zemin v edometru ( v provozu máme 6 edometrických přístrojů), - kromě edometrických modulů můžeme provádět stanovení prosedavosti a případně i stanovení rovnovážných objemových hmotností. Ze smykových zkouček provádíme stanovení krabicovou smykovou zkoušku ( na 2 přístrojích Wykeham-Farrance ) a triaxiální neodvodněnou, nekonsolidovanou zkoušku typu UU.

          Neprovádíme terénní práce – tj. odběry vzorků . 

          Výsledky laboratorních zkoušek včetně zatřídění vyhodnocujeme strojově vlastním počítačovým programem ( programy jsem vytvářel s pracovníkem výpočetního střediska Geoindustrie a jsou používány i v některých akreditovaných laboratořích ).

Tím, že se specializujeme pouze na laboratorní činnost nám dává možnost plně se věnovat zkoušeným materiálům a proto jsme schopni provádět zkoušky kvalitně, rychle a levně.