Mechanika zemin

Předávaný soubor zadaných vzorků, kromě číselně a graficky zpracovaných výsledků obsahuje laboratorní správu, která deklaruje způsob provedení požadovaných laboratorních zkoušek a pro každý

vzorek certifikát jeho fizikálního stavu a klasifikace

 V této části, jsou uvedeny všechny obvykle prováděné zkoušky nebo jejich soubory:

------ Přípravné práce
------ Základní zkoušky
------ Zkoušky v edometru
------
Krabicové smykové zkoušky
------ Triaxiální smykové zkoušky
------ Tlakové zkoušky zemin a hornin
------ Úpravy vzorku skalních hornin
------  Silniční technologické zkoušky
------ Propustnosti
------ Chemie - voda pro stavební účely